Šta sve radimo?

Uslužno tretiranje useva

Pored distribucije i prodaje dronova, jedna od glavnih delatnosti firme AEROSPRAY je uslužno tretiranje useva sa našim primerkom drona DJI Agras T16. Ukoliko imate male površine pod zasadima mi ćemo doći do vas, izvršiti premeravanje parcele, planiranje prskanja sa sredstvom koje nam vi dostavite i izvršiti prskanje daleko povoljnije i brže nego da isto radite ručno. I što je najvažnije, potpuno bezbedno i zdravo za onog ko vrši prskanje jer se isto radi sa bezbedne udaljenosti. Kontaktirajte nas da se raspitate o ceni i uslovima, isplatiće vam se!

Servis

AEROSPRAY je za sve svoje kupce obezbedio kvalitetan servis dronova u garantgnom roku i van njega. Servisiranje vrše ovlašćeni serviseri koji su sertifikovani za opravku ove vrste letelica od strane proizvođača, a koji su prošli određenu obuku za to. Servsiranje se vrši u najmodernijim uslovima uz potpunu garanciju kvaliteta. Delovi koji se ne mogu popraviti, odnosno koje je sam proizvođač klasifikovao kao nepopravljive se zamenjuju novim u najkraćem mogucem roku. Takođe, u našem servisu možete naručiti i dodatne baterije, dodatnu opremu, alat i pribor za rad.

Registracija letilice i prijava leta

AEROSPRAY će za vas izvršiti registraciju kupljene letelice kod Direkcije za civilno vazduhoplovostvo sa celokupnom potrebnom dokumentacijom. Za potrebe vašeg letenja, izvršićemo i pijavu leta u zoni koja vama treba preko kontrole letenja, a u saradnji sa Nacionalnim klasterom bespilotnih letelica. Vaše je samo da nam dostavite u kom će te reonu leteti i kada u toku godine.